Parterapi i Aarhus

Parterapi er hjælp til at få det gode frem i et parforhold.

Samhørighedsoplevelser skaber trivsel i parforhold og knytter os kærligt sammen med vores partner. Savn af samhørighed svækker parforholdets positive sammenhængskraft, og skaber med tiden brud på kærlighedens bånd. For store savn får disse bånd til at briste, og parforholdet til at miste sine bæreevne.

Parterapi er et samarbejde, der retter sig mod at fokusere konstruktivt på de udfordringer, som gør det for svært for jer at have det godt sammen.

Parterapi er for jer, der oplever gentagne problemer eller konflikter i jeres parforhold. Udfordringer som I har svært ved selv at finde gode løsninger på. Det kan være smertefulde problemstillinger som uenigheder om opdragelse af børn, familieforhold, svære tabsoplevelser, utroskab eller overvejelser om skilsmisse.

Parterapi kan også fungere som supplement til behandling af traumer fra voldsomme oplevelser. Oplevelser der fylder i jeres parforhold og gør det svært for jer at finde hinanden på gode måder.

Parterapi kan også være for jer, der har det godt sammen, og ønsker at opleve endnu mere vitalitet, nærhed og livsglæde sammen. Som ønsker at få det meste ud af jeres samliv.

Parterapi kan også tage udgangspunkt i et ønske om at udvikle jer sammen. Og parterapi kan være en måde for professionelle, der arbejder med at hjælpe andre til at udvikle sig, at invitere deres partner med på den livslange rejse, som dette arbejde for mange indebærer. Parterapi kan være med til at skabe større indsigt i og forståelse af de indre udviklingsprocesser, som psykoterapi igangsætter. Og samtidig bidrage til flere meningsfulde oplevelser i jeres parforhold.

At søge psykologhjælp til sit parforhold er et stort skridt. Når I har valgt at arbejde med et af de vigtigste forhold i jeres liv, er det selvsagt vigtigt at finde en psykolog I føler jer trygge ved.  Det kan være svært at orientere sig i antallet af tilbud, når man skal vælge en parterapeut man kan være tryg ved. På de følgende sider kan I danne jer et indtryk af, hvem jeg er. Ligeledes kan I finde en kort beskrivelse af, hvordan jeg arbejder, samt de problemstillinger jeg yder hjælp til.

Jeg arbejder primært med parterapi, men yder også individuel psykologhjælp. Jeg hjælper primært par i krise og par som ønsker hjælp til at forbedre deres parforhold.

Metode

Metoden fokuserer først og fremmest på at få skabt så trygge rammer for jer, at I får mulighed for at undersøge, udvikle og cementere mere trivselsfremmende måder at være jer selv på. Hvor I kan få adgang til sider af jer selv I ellers ikke får præsenteret jeres partner for på måder, der gør jer godt.

Jo mere parterapien skrider frem, jo lettere vil I få ved at være sammen på måder, der skaber glæde og lyst til at være sammen. Hvor I får lettere ved at leve jer ind i hinanden på måder, der gør jer godt.

Metoden fokuserer mere specifikt på jeres samspil i parforholdet, og på samspillet mellem tanker, følelser og sanser i den enkelte person. På at hjælpe jer til bedre at fornemme jer selv og reflektere om det I mærker.

Metodens mål er at få skabt de positive forandringer på alle niveauer, som giver glæden ved hinanden bedre betingelser at vokse på. Dette indebærer at I får lettere ved at mærke det I savner, og at vise og formulere dette på måder, der gør det lettere for jeres partner at møde jer der, hvor I har glæde af det.

Skulle jeg ikke have mulighed for at starte et forløb med jer så hurtigt som I ønsker, henviser jeg jer gerne til en anden parterapeut i Aarhus.

Supervision

Jeg yder supervision og egenterapi til psykologer som søger statsautorisation og arbejder med parterapi. Endeligt yder jeg psykologistuderende, primært fra Aarhus Universitet, professionsrelateret egenterapi via fapia.

Baggrund

Jeg er uddannet statsautoriseret psykolog (cand.psych.aut.) og markedsøkonom. Jeg har været i supervisionsforløb hos professor Claus Haugaard Jacobsen og sidenhen hos Susan Hart. Afsluttede i januar 2014 2-årigt forløb på OPU ved IGA-København. Jeg har modtaget specialistgodkendt egenterapi hos Lars Thorgaard.

Kontakt

Telefon: 61 65 64 53

Erhvervspsykologi

Se www.analytisk-ledelse.dk

Statsutoriseret Psykolog og Specialiseret Parterapeut Frank Lyngholm

Autoriseret Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53